Jak servírovat yerbu maté

Japonský čajový rituál, popíjení maté a dýmka míru. Co má tato trojice společného? Čajový rituál společně s dýmkou míru se odehrávají mezi přáteli a jedná se o dávný symbol pohostinnosti a dobrosrdečnosti. Indiáni z kmene Guaraní považovali tiché kolování kalabasy za podstatnou součást společenského života, a proto též postupem času vypracovali pečlivá pravidla rituálu popíjení maté, z čehož některé zvyklosti máme do dnešních dob. Některé pozůstatky tudíž můžeme najít i v současné etice pití maté v Latinské Americe.

V našich krajích srkání polévky nepatří mezi příliš vhodné chování, nicméně popíjení maté ve společnosti srkání z bombilly toleruje. Ba naopak se jedná podle tradice o úplně běžný způsob, kterým zdvořile naznačit, jak si vážíte hostitele i celé společnosti, a také o ocenění chuti a aroma maté.

Rituál pití yerba maté není vůbec složitý a nemusíte z něho mít vůbec těžkou hlavu. Pití maté se od dávných dob považovalo za chvíle pohody a uvolnění, které nám může přinést společnost vybrané společnosti přátel a také nápoj, který s nimi v kalabase sdílíme.

Nenabídneme žádný závazný seznam, jak se chovat, spíše dáme k dobru několik menších doporučení, která mohou pomoci najít si cestu k tajemství síly tohoto starodávného nápoje.

Mezi nejpečlivěji udržovaná pravidla patří zvyk, že hostitel připravuje maté pro všechny a zároveň pije jako první. Nejedná se o to, že by si chtěl nechat to nejlepší pro sebe, spíše naopak, protože první nálev maté bývá o něco více hořký a cebador, jak se hostiteli tradičně přezdívá, má jistotu, že k hostům se dostane jen to nejlepší.

Maté se pije až do dna, až dokud není slyšet srkání bombilly, což hlásí jasně, že kalabasa je již prázdná. Zde bychom ještě měli doplnit, že dobrým zvykem je nepoužívat zbytečně velké kalabasy, ale naopak volit takovou, aby každý zvládl vypít celou pohodlně a bez přemáhání.

Cebador znovu doplní kalabasu horkou vodou a posílá jí dále. Až kalabasa doputuje k vám, nemusíte se obávat, že jí nebudete umět doplnit, protože jí klidně můžete podat hostiteli, který ji naplní.

Při společenském pití maté není důležité, kdo lístky zalévá, ale v první řadě je důležité, aby všichni přítomní pili z jedné bombilly. Přesně díky tomu osobnímu charakteru kolování jedné kalabasy a jedné bombilly se pití yerby maté přirovnává k proslulé indiánské dýmce míru. .